به گزارش عطاخبر، محمد صابرنیا معاون اداری ومالی منطقه ۵ با اعلام این خبر گفت : به منظور ارتقاء بهره وری ورقابتی کردن خدمات دهی در مجموعه شهرداری طرح ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری آغاز شده که در این راستا کارشناسان معاونت برنامه ریزی اقدام به بررسی وارزیابی عملکرد منطقه ۵ در حوزه های مختلف نموده اند.

به گفته وی تا کنون با ارائه مستندات عملکرد اداره برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی شهرداری منطقه پنج مورد ارزیابی قرارگرفته وعملکرد سایر واحدها ومعاونت ها نیز در روزهای آینده بررسی خواهد شد. گفتنی است در شروع این برنامه کارشناسان ومدیران منطقه با ارزیابان همکاری لازم را داشته اند.

پسندیدن(0)نپسندیدن(0)